Přeskočit na obsah

Základní informace pro odborníky*ice

Programy pro původce*kyně násilí nejsou v České republice stále pevnou součástí sítě služeb. I proto se snažíme spolupracovat s dalšími organizacemi a společně ukazovat, jaký dopad má podpora na prevenci násilí v blízkých vztazích.

Naše spolupráce míří i za hranice České republiky. Velkou inspirací je pro nás norská organizace Alternativ til Vold (ATV), která díky Barboře Jakobsen přenáší dobrou praxi také do mnoha českých organizací. I díky práci ATV, která se promítla do řady výzkumů, dnes víme, že 60 až 80 % mužů, kteří páchají násilí na partnerce, násilí zažilo již v dětství (Delsol, Margolin 2004; Lycke, Molin 2002). Proto si uvědomujeme, jak zásadní je práce s původci*kyněmi pro zastavení transgeneračního přenosu násilí.

Pokud se chcete o problematice práce s původci*kyněmi násilí dozvědět víc, stáhněte si zdarma knihu Násilí je možné zastavit. Existuje také kniha Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí.

Ve SPONDEA pracujeme také s celými rodinami zasaženými násilím. V centru našeho zájmu je bezpečí dětí. Práce se vztekem a agresí se tak promítá také do snahy zastavit situační párové násilí rodičů a zaměřit jejich pozornost na potřeby a bezpečí dětí. Naše práce se řídí Minimálními standardy práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České republice a Standardy pro centra dětství bez násilí.

Na našem webu v sekci Materiály také průběžně zveřejňujeme nové studie a metodiky pro práci s původci*kyněmi násilí.

Potřebujete se poradit?

Jste psycholožka, psychiatr, sociální pracovnice nebo odborník*ice v dalších profesích a jste v kontaktu s někým, kdo se dopouští násilí na svých blízkých? Potřebujete informace, nasměrování nebo podporu?

Ozvěte se nám na e-mail vztek@spondea.cz nebo na číslo +420 725 005 367.

Materiály

NÁSILÍ SE NETÝKÁ JEN HETEROSEXUÁLNÍCH PÁRŮ – Když mluvíme o násilí v blízkých vztazích, představivost často sklouzne ke stereotypu muže, který se dopouští⁠ násilí na své partnerce. Násilí se ale objevuje ve všech druzích vztahů a nevyhýbá se ani těm “duhovým.” V čem tkví jeho specifika? Proč se o něm nemluví a jak můžeme pomoci těm, kteří jsou jím zasaženi? 

Psychologa, dramatika a LGBTQ+ aktivistu Andreje Kuruce na toto téma vyzpovídal terapeut Jiří Ammer, který se v brněnské organizaci SPONDEA specializuje na práci s osobami, které se dopouštějí násilí.

Rozhovor vznikl v rámci kampaně #zastavnasili organizace Liga otevřených mužů a dalších, které se zaměřují na práci s osobami, které se dopouštějí násilí.

Vztek neřídí mé jednání – Zkušenosti LGBTQ+ osob s genderově podmíněným násilím ve vztazích a s bariérami v dostupnosti služeb pro prevenci násilí v blízkých vztazích

Výzkumná zpráva

Andrej Kuruc, SPONDEA

O práci nejen s původci*kyněmi násilí, motivaci ke změně, o tom, co se za násilím skrývá a jakou odpovědnost neseme za násilí, které se děje konkrétním jedincům, jako společnost.
Rozhovor s našim kolegou Jiřím Ammerem a školní psycholožkou Anetou Zápotockou pro Český rozhlas.
Jak vnímáme vztek a agresi? Jak se vztekem pracovat, abychom ho nepotlačovali, ale aby také nepřerůstal v násilí?

Náš kolega Jirka Ammer diskutoval spolu s Hanou Kubíčkovou a Lukášem Grochalem z Institut prevence, z.s. v ostravském Centrum PANT

Většina původců domácího násilí byla podobnému zacházení v dětství sama vystavena, ať už v pozici oběti nebo svědka.

Rozhovor s terapeutem Jiřím Ammerem v Diagnóze F

V Česku je stále zakořeněná představa, že zmlátit dítě je zcela v pořádku.

Rozhovor s terapeutem Jiřím Ammerem na GIVT.cz

Pracovní aliance v terapeutické práci s původci intimního partnerského násilí
Přehledová studie

JIŘÍ AMMER
Katedra psychologie FSS MU a SPONDEA, z. ú., Brno

Chci ovládnout vztek

Leták ke stažení