Přeskočit na obsah

Chci ovládnout vztek

Jsme brněnská organizace SPONDEA. Program Chci ovládnout vztek je tu pro všechny, kteří ve vzteku ubližují svým blízkým a přejí si změnu. Již více než deset let pomáháme zastavit násilí v blízkých vztazích a umožnit tak partnerům*kám, rodičům i dětem žít klidnější a spokojenější životy.

Násilí se objevuje ve všech vztazích nezávisle na orientaci a genderu jejich aktérů*ek. I proto jsme tu pro všechny a bez předsudků Information about the project and Control My Anger Program in ENGLISH.

Našimi klienty*kami jsou muži i ženy různých věkových skupin, kteří snadno vybouchnou na své partnery*ky, děti, nebo rodiče. Agrese komplikuje jejich vztahy, často už vyzkoušeli mnohé způsoby a změna stále nepřichází. Za dobu našeho fungování nás oslovilo více než 1000 klientů*ek a díky naší odbornosti jsme mnohým z nich pomohli ke šťastnějším vztahům.

Projekt Vztek neřídí mé jednání (LP-HRMGSD-005) je financován z programu Lidská práva Norských fondů 2014-2021.